Agenda

Geen aankomende evenementen
Ga naar agenda

Rijk

Krimpmaatstaf
De actieve lobby die Regio Achterhoek organiseert, heeft er toe geleid dat het kabinet de Achterhoek heeft aangewezen als krimpregio. Dit betekent dat de Achterhoek van 2016 tot 2020 ca. 1 miljoen euro per jaar van het Rijk ontvangt uit de krimpmaatstaf in het gemeentefonds.

Sectorplan Achterhoek
Op 1 november 2015 heeft minister Lodewijk Asscher het Sectorplan Achterhoek goedgekeurd: 8,3 miljoen euro is per direct beschikbaar voor het oplossen van knelpunten op de arbeidsmarkt. Hiermee cofinanciert het Rijk duizend trajecten om moeilijk vervulbare vacatures op te lossen.

Ervaarjebaan en Ontgrenzer
Het kabinet heeft in 2016 eenmalig extra geld vrijgemaakt voor de uitvoering van de actieplannen bevolkingsdaling. De Achterhoek ontving € 65.000,- aan subsidies van het Rijk (€ 15.000,- voor voortzetting van het project Ervaarjebaan en € 50.000,- voor inzet van een ontgrenzer).

Procesbegeleider primair onderwijs
Begin 2015 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een subsidie van € 100.000,- aan de Achterhoek toegekend voor het aanstellen van een procesbegeleider. De acht Achterhoekse gemeenten waren hiervoor medeaanvrager. Er zijn subsidies toegekend aan basisscholen Reflexis en Accent, die hiervoor penvoerder zijn; de subsidies komen ten goede aan de gehele Achterhoek.

Meer informatie? Neem contact op met procesmanager Externe betrekkingen Joke Emaus, (0314) 32 12 14.Sluiten

Achterhoekdag – Videoverslagen thematafels

De derde Achterhoekdag heeft plaatsgevonden op 1-11-2018. De Thematafels hebben weer stappen gezet op het gebied van ambitie, visie en projecten. Van elke bijeenkomst is er een kort videoverslag gemaakt. Thematafel Circulaire economie en Energietransitie  Thematafel Mobiliteit en Bereikbaarheid  Thematafel …