Agenda

Geen aankomende evenementen
Ga naar agenda

Rijk

Krimpmaatstaf
De actieve lobby die Regio Achterhoek organiseert, heeft er toe geleid dat het kabinet de Achterhoek heeft aangewezen als krimpregio. Dit betekent dat de Achterhoek van 2016 tot 2020 ca. 1 miljoen euro per jaar van het Rijk ontvangt uit de krimpmaatstaf in het gemeentefonds.

Sectorplan Achterhoek
Op 1 november 2015 heeft minister Lodewijk Asscher het Sectorplan Achterhoek goedgekeurd: 8,3 miljoen euro is per direct beschikbaar voor het oplossen van knelpunten op de arbeidsmarkt. Hiermee cofinanciert het Rijk duizend trajecten om moeilijk vervulbare vacatures op te lossen.

Ervaarjebaan en Ontgrenzer
Het kabinet heeft in 2016 eenmalig extra geld vrijgemaakt voor de uitvoering van de actieplannen bevolkingsdaling. De Achterhoek ontving € 65.000,- aan subsidies van het Rijk (€ 15.000,- voor voortzetting van het project Ervaarjebaan en € 50.000,- voor inzet van een ontgrenzer).

Procesbegeleider primair onderwijs
Begin 2015 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een subsidie van € 100.000,- aan de Achterhoek toegekend voor het aanstellen van een procesbegeleider. De acht Achterhoekse gemeenten waren hiervoor medeaanvrager. Er zijn subsidies toegekend aan basisscholen Reflexis en Accent, die hiervoor penvoerder zijn; de subsidies komen ten goede aan de gehele Achterhoek.

Meer informatie? Neem contact op met procesmanager Externe betrekkingen Joke Emaus, (0314) 32 12 14.@RegioAchterhoek

Regio Achterhoek op Youtube

Error type: "Forbidden". Error message: "The calling IP address 2a01:7c8:aabf:5a1::1 does not match the IP restrictions configured on the API key. Please use the API Console to update your key restrictions." Domain: "usageLimits". Reason: "ipRefererBlocked".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id PLYXyXgpxnvWRKJYeYE8rL0kkXiPz9jbjC belongs to a playlist. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.