Rijk

Krimpmaatstaf
De actieve lobby die Regio Achterhoek organiseert, heeft er toe geleid dat het kabinet de Achterhoek heeft aangewezen als krimpregio. Dit betekent dat de Achterhoek van 2016 tot 2020 ca. 1 miljoen euro per jaar van het Rijk ontvangt uit de krimpmaatstaf in het gemeentefonds.

Sectorplan Achterhoek
Op 1 november 2015 heeft minister Lodewijk Asscher het Sectorplan Achterhoek goedgekeurd: 8,3 miljoen euro is per direct beschikbaar voor het oplossen van knelpunten op de arbeidsmarkt. Hiermee cofinanciert het Rijk duizend trajecten om moeilijk vervulbare vacatures op te lossen.

Ervaarjebaan en Ontgrenzer
Het kabinet heeft in 2016 eenmalig extra geld vrijgemaakt voor de uitvoering van de actieplannen bevolkingsdaling. De Achterhoek ontving € 65.000,- aan subsidies van het Rijk (€ 15.000,- voor voortzetting van het project Ervaarjebaan en € 50.000,- voor inzet van een ontgrenzer).

Procesbegeleider primair onderwijs
Begin 2015 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een subsidie van € 100.000,- aan de Achterhoek toegekend voor het aanstellen van een procesbegeleider. De acht Achterhoekse gemeenten waren hiervoor medeaanvrager. Er zijn subsidies toegekend aan basisscholen Reflexis en Accent, die hiervoor penvoerder zijn; de subsidies komen ten goede aan de gehele Achterhoek.

Meer informatie? Neem contact op met procesmanager Externe betrekkingen Joke Emaus, (0314) 32 12 14.@RegioAchterhoek

Regio Achterhoek op Youtube

Sluiten

Nieuwe samenwerking Achterhoek van start

De Achterhoek intensiveert de samenwerking tussen overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Doel is een krachtige regio die snel en besluitvaardig samenwerkt om de Achterhoek (economisch) sterk te houden. Dat gebeurt aan de hand van de Agenda2030. Die is in de maak. De voorlopige naam van de samenwerking is Achterhoek2030.