Agenda

Geen aankomende evenementen
Ga naar agenda

Provincie Gelderland

Gebiedsopgave
Gelderland richt zich de komende vier jaar op zes inhoudelijke en geografische aandachtsgebieden: de gebiedsopgaven. Voor elk gebied wordt met inwoners, gemeenten, ondernemers en maatschappelijke partijen een plan uitgewerkt. Voor de Achterhoek staan het op peil houden van economie en leefbaarheid centraal, met speciale nadruk op het verder brengen van ‘Smart Industry’.
De provincie heeft in totaal negentig miljoeneuro  gereserveerd voor ondersteuning van de opgaven en biedt voor elke uitdaging een procesregisseur en bestuurlijke inzet. Regio Achterhoek heeft als inbreng voor de Gebiedsopgave Achterhoek samen met haar partners de Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek 2020 opgesteld. In 2016 maken regio’s en provincie concrete afspraken over de gebiedsopgaven. Regio Achterhoek zorgt in veel gevallen voor het aanvragen en verantwoorden van deze subsidies en bijdragen.

Sectorale middelen
Regio Achterhoek ontvangt via de provincie ook sectorale middelen. Eind 2015 werd een investeringsbijdrage van € 1.316.000 voor bouw- en herbestemmingsprojecten  toegekend aan vier projecten in de Achterhoek. Het geld komt uit SteenGoed Benutten, het provinciale programma voor de aanpak van leegstand, overprogrammering en transformatieopgaven. Lees meer

Meer informatie? Neem contact op met procesmanager Externe betrekkingen Joke Emaus, (0314) 32 12 14.@RegioAchterhoek

Regio Achterhoek op Youtube

Sluiten

Hoe werkt een Thematafel?

Hoe werkt een Thematafel? Daar gebeurt het immers! Daarom starten we met een reeks artikelen over wat de zes Thematafels doen en wat dat oplevert. We beginnen met videoverslagen van de tweede Achterhoekdag op 3 oktober.