Agenda

Geen aankomende evenementen
Ga naar agenda

Europa

De Achterhoek ontvangt subsidies van Europa:

LEADER
Provincie Gelderland heeft de Achterhoek in december 2015 de LEADER-status verleend voor de periode 2014-2020. De  LEADER-gelden (ca elf miljoen euro) zijn bestemd voor het realiseren van de doelen van de Uitvoeringsagenda2.0. Er is een Locale Actie Groep (LAG) samengesteld met de status  van provinciale adviescommissie.  Lees meer

INTERREG
In het kader van INTERREG V, Horizon2020 en Erasmus+ worden projecten voorbereid en ingediend, waarin ook Achterhoekse partners participeren.
Voorbeelden zijn Duitse Taal, i-PRO-N (innovatie), Krachtige Kernen (HAN), Mest op Maat (Stichting Biomassa Achterhoek), Goederencorridors (Overijssel en Gelderland), Lerende Euregio (ROC Graafschap College en ROC Twente), Unlock/ Grenzinfopunten (Euregio).

Meer informatie? Neem contact op met procesmanager Externe betrekkingen Joke Emaus, (0314) 32 12 14.@RegioAchterhoek

Regio Achterhoek op Youtube

Error type: "Forbidden". Error message: "The calling IP address 2a01:7c8:aabf:5a1::1 does not match the IP restrictions configured on the API key. Please use the API Console to update your key restrictions." Domain: "usageLimits". Reason: "ipRefererBlocked".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id PLYXyXgpxnvWRKJYeYE8rL0kkXiPz9jbjC belongs to a playlist. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.