Agenda

Geen aankomende evenementen
Ga naar agenda

Europa

De Achterhoek ontvangt subsidies van Europa:

LEADER
Provincie Gelderland heeft de Achterhoek in december 2015 de LEADER-status verleend voor de periode 2014-2020. De  LEADER-gelden (ca elf miljoen euro) zijn bestemd voor het realiseren van de doelen van de Uitvoeringsagenda2.0. Er is een Locale Actie Groep (LAG) samengesteld met de status  van provinciale adviescommissie.  Lees meer

INTERREG
In het kader van INTERREG V, Horizon2020 en Erasmus+ worden projecten voorbereid en ingediend, waarin ook Achterhoekse partners participeren.
Voorbeelden zijn Duitse Taal, i-PRO-N (innovatie), Krachtige Kernen (HAN), Mest op Maat (Stichting Biomassa Achterhoek), Goederencorridors (Overijssel en Gelderland), Lerende Euregio (ROC Graafschap College en ROC Twente), Unlock/ Grenzinfopunten (Euregio).

Meer informatie? Neem contact op met procesmanager Externe betrekkingen Joke Emaus, (0314) 32 12 14.Sluiten

Achterhoekdag – Videoverslagen thematafels

De derde Achterhoekdag heeft plaatsgevonden op 1-11-2018. De Thematafels hebben weer stappen gezet op het gebied van ambitie, visie en projecten. Van elke bijeenkomst is er een kort videoverslag gemaakt. Thematafel Circulaire economie en Energietransitie  Thematafel Mobiliteit en Bereikbaarheid  Thematafel …