Europa

De Achterhoek ontvangt subsidies van Europa:

LEADER
Provincie Gelderland heeft de Achterhoek in december 2015 de LEADER-status verleend voor de periode 2014-2020. De  LEADER-gelden (ca elf miljoen euro) zijn bestemd voor het realiseren van de doelen van de Uitvoeringsagenda2.0. Er is een Locale Actie Groep (LAG) samengesteld met de status  van provinciale adviescommissie.  Lees meer

INTERREG
In het kader van INTERREG V, Horizon2020 en Erasmus+ worden projecten voorbereid en ingediend, waarin ook Achterhoekse partners participeren.
Voorbeelden zijn Duitse Taal, i-PRO-N (innovatie), Krachtige Kernen (HAN), Mest op Maat (Stichting Biomassa Achterhoek), Goederencorridors (Overijssel en Gelderland), Lerende Euregio (ROC Graafschap College en ROC Twente), Unlock/ Grenzinfopunten (Euregio).

Meer informatie? Neem contact op met procesmanager Externe betrekkingen Joke Emaus, (0314) 32 12 14.@RegioAchterhoek

Regio Achterhoek op Youtube

Sluiten

Nieuwe samenwerking Achterhoek van start

De Achterhoek intensiveert de samenwerking tussen overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Doel is een krachtige regio die snel en besluitvaardig samenwerkt om de Achterhoek (economisch) sterk te houden. Dat gebeurt aan de hand van de Agenda2030. Die is in de maak. De voorlopige naam van de samenwerking is Achterhoek2030.