Agenda

Geen aankomende evenementen
Ga naar agenda

Toekomst in de Maak

Regio Achterhoek en Achterhoekse ondernemers werken samen in de Regiegroep Smart Industry. Hun doel is tweeledig: implementatie van de principes van Smart Industry in zoveel mogelijk sectoren én profilering van de Achterhoek als SmartHub met ‘de Toekomst in de Maak’. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk talent en bedrijven aan de regio te binden. De Regiegroep heeft een Masterplan SmartHub opgesteld.

Regio Achterhoek ondersteunt, faciliteert en zit de overleggen van de regiegroep Smart Industry voor. De Regio spande zich samen met partners uit bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in om de implementatie van het concept ‘Smart Industry’ verder te brengen. Regio Achterhoek is bovendien betrokken bij de strategische marketing hiervoor. ‘Toekomst in de maak’ is de Achterhoek op het lijf geschreven.

Lees meer over het hoe en waarom van Smart Werken.

Meer informatie?
Neem contact op met procesmedewerker Lobby & economische Profilering Jouke Lavalaye, +316 55 37 18 19.

Zie ook www.smarthubachterhoek.nl  / www.smarthubacademy.nlSluiten

Achterhoekdag – Videoverslagen thematafels

De derde Achterhoekdag heeft plaatsgevonden op 1-11-2018. De Thematafels hebben weer stappen gezet op het gebied van ambitie, visie en projecten. Van elke bijeenkomst is er een kort videoverslag gemaakt. Thematafel Circulaire economie en Energietransitie  Thematafel Mobiliteit en Bereikbaarheid  Thematafel …