Agenda

Geen aankomende evenementen
Ga naar agenda

Smart Werken

Waarom Smart?
Scherpe keuzes en het draaiende houden van de economie zijn prioriteit nummer één in een krimpregio. De innovatieve maakindustrie is een krachtige en onderscheidende ‘motor’ in de Achterhoek. Samenwerken in een cluster is een effectieve manier om deze sector nog beter te laten presteren. De mogelijkheden en kansen van Smart Werken, geven bovendien een zeer goed toekomstperspectief. De Achterhoekse gemeenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties kiezen daarom voor een strategische focus op Smart Industry en ‘Smart Werken’.

Smart Werken
Bij Smart Werken wordt maximaal gebruik gemaakt van de nieuwste informatietechnologie en andere technologische ontwikkelingen. Zo kunnen maakbedrijven efficiënter, flexibeler en op maat produceren en werken. Smart Werken biedt echter ook veel kansen voor sectoren als de Zorg en Agrofood. Denk aan digitale communicatie (voor zorg of productie op afstand), de inzet van zorg- of productierobots of het gebruik van slimme sensoren in de bodem of op landbouwmachines.

Wonen en Bereikbaarheid: randvoorwaarden
Belangrijke voorwaarden voor Smart Werken zijn ‘het creëren van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat’ en ‘het optimaliseren van de fysieke en digitale infrastructuur’. De Achterhoek heeft behoefte aan juist opgeleide mensen en jong talent. Wonen en Bereikbaarheid zijn dan ook de thema’s waarvoor Regio Achterhoek zich samen met de gemeenten inzet. Alle lobbyactiviteiten hebben hier direct of indirect mee te maken. Werken, Wonen en Bereikbaarheid vormen een samenhangend geheel als de drie thema’s van de Uitvoerinvsagenda2.0 een totaalaanpak voor een toekomstbestendige en vitale Achterhoek.Sluiten

Achterhoekdag – Videoverslagen thematafels

De derde Achterhoekdag heeft plaatsgevonden op 1-11-2018. De Thematafels hebben weer stappen gezet op het gebied van ambitie, visie en projecten. Van elke bijeenkomst is er een kort videoverslag gemaakt. Thematafel Circulaire economie en Energietransitie  Thematafel Mobiliteit en Bereikbaarheid  Thematafel …