Agenda

Geen aankomende evenementen
Ga naar agenda

Smart Werken

Waarom Smart?
Scherpe keuzes en het draaiende houden van de economie zijn prioriteit nummer één in een krimpregio. De innovatieve maakindustrie is een krachtige en onderscheidende ‘motor’ in de Achterhoek. Samenwerken in een cluster is een effectieve manier om deze sector nog beter te laten presteren. De mogelijkheden en kansen van Smart Werken, geven bovendien een zeer goed toekomstperspectief. De Achterhoekse gemeenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties kiezen daarom voor een strategische focus op Smart Industry en ‘Smart Werken’.

Smart Werken
Bij Smart Werken wordt maximaal gebruik gemaakt van de nieuwste informatietechnologie en andere technologische ontwikkelingen. Zo kunnen maakbedrijven efficiënter, flexibeler en op maat produceren en werken. Smart Werken biedt echter ook veel kansen voor sectoren als de Zorg en Agrofood. Denk aan digitale communicatie (voor zorg of productie op afstand), de inzet van zorg- of productierobots of het gebruik van slimme sensoren in de bodem of op landbouwmachines.

Wonen en Bereikbaarheid: randvoorwaarden
Belangrijke voorwaarden voor Smart Werken zijn ‘het creëren van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat’ en ‘het optimaliseren van de fysieke en digitale infrastructuur’. De Achterhoek heeft behoefte aan juist opgeleide mensen en jong talent. Wonen en Bereikbaarheid zijn dan ook de thema’s waarvoor Regio Achterhoek zich samen met de gemeenten inzet. Alle lobbyactiviteiten hebben hier direct of indirect mee te maken. Werken, Wonen en Bereikbaarheid vormen een samenhangend geheel als de drie thema’s van de Uitvoerinvsagenda2.0 een totaalaanpak voor een toekomstbestendige en vitale Achterhoek.@RegioAchterhoek

Regio Achterhoek op Youtube

Sluiten

Nieuwe samenwerking Achterhoek van start

De Achterhoek intensiveert de samenwerking tussen overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Doel is een krachtige regio die snel en besluitvaardig samenwerkt om de Achterhoek (economisch) sterk te houden. Dat gebeurt aan de hand van de Agenda2030. Die is in de maak. De voorlopige naam van de samenwerking is Achterhoek2030.