Samenwerking in de Achterhoek

In de Achterhoek werken overheden (gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk), provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel nauw samen met ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit gebeurt in de Achterhoek Board. De Achterhoekse gemeenten zijn verbonden in de gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek.
Deze samenwerking maakt de Achterhoek krachtig en slagvaardig. Dit is nodig om ondanks de bevolkingskrimp* een economisch sterke en aantrekkelijke regio te blijven. Ook het Rijk onderschrijft en steunt deze samenwerking. Eind 2018 is de Agenda2030 gereed. Uitgangspunt hiervoor is ‘Triple Smart’: Smart Economy, Smart Living, Smart Governance.

Doorontwikkeling regionale samenwerking
Regio Achterhoek heeft samen met ondernemers en maatschappelijke organisaties de regionale samenwerking een flinke stap verder gebracht.
Lees meer
.

Regio Achterhoek

Regio Achterhoek, opgericht in 1975, is een samenwerkingsverband van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Oost Gelre en Winterswijk op basis van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr).

Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek (24ste herziening)

Regio Achterhoek voert diverse taken uit voor de gemeenten, voornamelijk op het gebied van externe betrekkingen.
Lees meer over doel en werkwijze van Regio Achterhoek.

* 11% bevolkingsdaling en 3% huishoudendaling tot 2040; 21% daling van de instroom basisonderwijs tot 2030

@RegioAchterhoek

Regio Achterhoek op Youtube

Sluiten

Hoe werkt een Thematafel?

Hoe werkt een Thematafel? Daar gebeurt het immers! Daarom starten we met een reeks artikelen over wat de zes Thematafels doen en wat dat oplevert. We beginnen met videoverslagen van de tweede Achterhoekdag op 3 oktober.