Agenda

Geen aankomende evenementen
Ga naar agenda

Samenwerking in de Achterhoek

In de Achterhoek wordt op diverse manieren bestuurlijk samengewerkt. De Achterhoekse gemeenten zijn verbonden in Regio Achterhoek, die op haar beurt samenwerkt met ondernemers en maatschappelijke organisaties onder de vlag van Achterhoek2020. Daarnaast werken de gemeenten onderling samen in portefeuillehoudersoverleggen.

Doorontwikkeling regionale samenwerking
Regio Achterhoek wil de regionale samenwerking een flinke stap verder brengen. Doel is het verhogen van de kwaliteit van leven in de Achterhoek. Lees meer.

Regio Achterhoek

Regio Achterhoek, opgericht in 1975, is een samenwerkingsverband van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Oost Gelre en Winterswijk op basis van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr).

Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek (23ste herziening)

Regio Achterhoek voert diverse taken uit voor de gemeenten, voornamelijk op het gebied van externe betrekkingen.
Lees meer over doel en werkwijze van Regio Achterhoek.

Achterhoek 2020
Regio Achterhoek is in 2011 nauw gaan samenwerken met ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit gebeurt onder de vlag van Achterhoek2020. Deze samenwerking maakt de Achterhoek krachtig en slagvaardig. Dit is nodig om de gevolgen van de bevolkingskrimp* in goede banen te leiden en een economisch sterke en aantrekkelijke regio te blijven. Ook provincie Gelderland en het Rijk onderschrijven en steunen Achterhoek2020. Voor hen is het prettig om met een krachtige partner aan tafel te zitten en zaken te doen.
* 11% bevolkingsdaling en 3% huishoudendaling tot 2040; 21% daling van de instroom basisonderwijs tot 2030

Portefeuillehoudersoverleggen
De gemeenten werken onderling samen in portefeuillehoudersoverleggen op het gebied van economie, mobiliteit, ruimtelijke ordening & volkshuisvesting en vrijetijdseconomie. Regio Achterhoek ondersteunt deze overleggen maar is niet bestuurlijk verantwoordelijk. De uitkomsten van de overleggen worden gedeeld met het bestuur van Regio Achterhoek en de stuurgroep Achterhoek2020. Zo blijft iedereen geïnformeerd en betrokken.

@RegioAchterhoek

Regio Achterhoek op Youtube

Error type: "Forbidden". Error message: "The calling IP address 2a01:7c8:aabf:5a1::1 does not match the IP restrictions configured on the API key. Please use the API Console to update your key restrictions." Domain: "usageLimits". Reason: "ipRefererBlocked".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id PLYXyXgpxnvWRKJYeYE8rL0kkXiPz9jbjC belongs to a playlist. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.