Samenwerking in de Achterhoek

In de Achterhoek werken overheden (gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk), provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel nauw samen met ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit gebeurt in de Achterhoek Board. De Achterhoekse gemeenten zijn verbonden in de gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek.
Deze samenwerking maakt de Achterhoek krachtig en slagvaardig. Dit is nodig om ondanks de bevolkingskrimp* een economisch sterke en aantrekkelijke regio te blijven. Ook het Rijk onderschrijft en steunt deze samenwerking. Eind 2018 is de Agenda2030 gereed. Uitgangspunt hiervoor is ‘Triple Smart’: Smart Economy, Smart Living, Smart Governance.

Doorontwikkeling regionale samenwerking
Regio Achterhoek heeft samen met ondernemers en maatschappelijke organisaties de regionale samenwerking een flinke stap verder gebracht.
Lees meer
.

Regio Achterhoek

Regio Achterhoek, opgericht in 1975, is een samenwerkingsverband van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Oost Gelre en Winterswijk op basis van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr).

Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek (24ste herziening)

Regio Achterhoek voert diverse taken uit voor de gemeenten, voornamelijk op het gebied van externe betrekkingen.
Lees meer over doel en werkwijze van Regio Achterhoek.

* 11% bevolkingsdaling en 3% huishoudendaling tot 2040; 21% daling van de instroom basisonderwijs tot 2030

Sluiten

Achterhoekdag – Videoverslagen thematafels

De derde Achterhoekdag heeft plaatsgevonden op 1-11-2018. De Thematafels hebben weer stappen gezet op het gebied van ambitie, visie en projecten. Van elke bijeenkomst is er een kort videoverslag gemaakt. Thematafel Circulaire economie en Energietransitie  Thematafel Mobiliteit en Bereikbaarheid  Thematafel …