Portefeuillehoudersoverleg Duurzame economie

Het portefeuillehoudersoverleg Duurzame economie wil de regionale doelstellingen op het gebied van duurzame economie realiseren. Denk hierbij aan het vitaal maken en houden van bedrijventerreinen en kernwinkelgebieden (detailhandel) in het licht van de leegstandsproblematiek. Ook een goede digitale ontsluiting van het buitengebied via breedband is een belangrijke voorwaarde voor een sterke economie, waarvoor dit ovgerleg zich inzet.

Een ander onderwerp binnen het Poho Duurzame economie is de ‘Regionale Uitvoeringsagenda duurzame energie Achterhoek’, waarin de Achterhoekse ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn, is vertaald in concrete activiteiten. 

Belangrijke projecten:

  • Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB)
  • Afsprakenkader Detailhandel
  • Aanleg breedband in het buitengebied
  • Regionale Uitvoeringsagenda duurzame energie Achterhoek

Contactpersoon: Martine Angenent, tel. (0314) 32 12 38

Samenstelling

Naam Functie
Gerard Nijland Wethouder Aalten
Han Boer Wethouder Berkelland
Jan Engels (voorzitter) Wethouder Bronckhorst
Peter Drenth Wethouder Doetinchem
Frans Langeveld Wethouder Doetinchem
Marieke Frank Wethouder Oost Gelre
Jos Sluiter (plv. voorzitter) Wethouder Oude IJsselstreek
Rik Gommers Wethouder Winterswijk

Vergaderdata en -agenda’s

2018 Agenda
1 februari  Agenda 1 februari
22 maart  Geannuleerd
17 mei
28 juni
6 september
18 oktober
6 december

 

2017 Agenda
2 februari Agenda 2 februari
23 maart Agenda 23 maart
11 mei Agenda 11 mei
22 juni Agenda 22 juni
7 september Agenda 7 september
26 oktober Agenda 26 oktober
14 december Agenda 14 december

 

@RegioAchterhoek

Regio Achterhoek op Youtube