Portefeuillehoudersoverleggen

De gemeenten werken onderling samen in portefeuillehoudersoverleggen (afgekort poho) op het gebied van economie, mobiliteit, ruimtelijke ordening & volkshuisvesting, vrijetijdseconomie en sociaal domein. Regio Achterhoek ondersteunt drie van deze overleggen maar is niet bestuurlijk verantwoordelijk. De uitkomsten van de overleggen worden gedeeld met het bestuur van Regio Achterhoek en de stuurgroep Achterhoek2020. Zo blijft iedereen geïnformeerd en betrokken.

Portefeuillehoudersoverleg Duurzame economie
Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit
Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

De portefeuillehoudersoverleggen Sociaal en Vrijetijdseconomie worden niet door Regio Achterhoek ondersteund.
Neem voor meer informatie contact op met:
– poho Sociaal: Tom Beskers, secretaris, tel. +31 315 29 24 10.
– poho Vrijetijdseconomie: Jos Hollander, pohomanager, tel. +31 6 53 52 29 74.

@RegioAchterhoek

Regio Achterhoek op Youtube