Samenwerking in de Achterhoek

In de Achterhoek wordt op diverse manieren bestuurlijk samengewerkt. De Achterhoekse gemeenten zijn verbonden in Regio Achterhoek, die op haar beurt samenwerkt met ondernemers en maatschappelijke organisaties onder de vlag van Achterhoek2020. Daarnaast werken de gemeenten onderling samen in portefeuillehoudersoverleggen.

Doorontwikkeling regionale samenwerking
Regio Achterhoek wil de regionale samenwerking een flinke stap verder brengen. Daartoe is een voorstel naar de gemeenteraden gezonden.
Lees hier de verkorte versie van het voorstel DE ACHTERHOEK WERKT DOOR.
Lees meer over het proces.

Regio Achterhoek
Regio Achterhoek, opgericht in 1975, is een samenwerkingsverband van de zeven gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Oost Gelre en Winterswijk op basis van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr). Gemeente Montferland heeft per 1 januari 2017 het samenwerkingsverband verlaten.

Ga naar de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek.

Regio Achterhoek voert diverse taken uit voor de gemeenten, voornamelijk op het gebied van lobby en externe betrekkingen.
Lees meer over doel en werkwijze van Regio Achterhoek.

Achterhoek 2020
Regio Achterhoek is in 2011 nauw gaan samenwerken met ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit gebeurt onder de vlag van Achterhoek2020. Deze samenwerking maakt de Achterhoek krachtig en slagvaardig. Dit is nodig om de gevolgen van de bevolkingskrimp* in goede banen te leiden en een economisch sterke en aantrekkelijke regio te blijven. Ook provincie Gelderland en het Rijk onderschrijven en steunen Achterhoek2020. Zij zitten graag met een krachtige partner aan tafel om zaken mee te doen.
* 11% bevolkingsdaling en 3% huishoudendaling tot 2040; 21% daling van de instroom basisonderwijs tot 2030

Portefeuillehoudersoverleggen
De gemeenten werken onderling samen in portefeuillehoudersoverleggen op het gebied van economie, mobiliteit, ruimtelijke ordening & volkshuisvesting en vrijetijdseconomie. Regio Achterhoek ondersteunt deze overleggen maar is niet bestuurlijk verantwoordelijk. De uitkomsten van de overleggen worden gedeeld met het bestuur van Regio Achterhoek en de stuurgroep Achterhoek2020. Zo blijft iedereen geïnformeerd en betrokken.@RegioAchterhoek

Regio Achterhoek op Youtube