Samenwerking in de Achterhoek

De samenwerking in de Achterhoek is vernieuwd. In juni 2018 heeft een grote meerderheid (93%) van de Achterhoekse raadsleden  positief besloten over het voorstel om sterker op te trekken met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in een Achterhoek Board. De nieuwe samenwerking is in september operationeel.

Achterhoek Raad
Doel van het nieuwe samenwerkingsmodel is de Achterhoek (economisch) te versterken door snellere besluitvorming, meer uitvoeringskracht en een sterker gezicht naar buiten. Hoe gaat dat in de praktijk? De Achterhoek Board bepaalt samen met de Achterhoek Raad (een delegatie van 49 Achterhoekse gemeenteraadsleden) de koers voor de ruimtelijk-economische agenda van de Achterhoek op weg naar 2030. Bedrijfsleven, gemeenten, provincie, woningcorporaties, onderwijs en de zorgsector zijn met tien bestuurders vertegenwoordigd in de Board. De Achterhoek Raad ziet toe op de resultaten. Ook inwoners kunnen straks bijdragen via een burgerpanel. De uitvoering van deze Agenda2030, met allerlei projecten, wordt aangestuurd door zes Thematafels. Ook hierin zijn de diverse maatschappelijke partners vertegenwoordigd. Zo ontstaat een breed gedragen en gedreven organisatie die zich volop inzet voor de Achterhoek. Regio Achterhoek ondersteunt het geheel en heeft de regie op de uitvoering.

Innovatief plan
De voorgestelde samenwerking gaat een stuk verder dan die van ‘economic boards’ in andere regio’s, omdat de Board richtinggevende besluiten neemt en omdat het hele maatschappelijke veld van de Achterhoek aan bod komt; behalve economische ontwikkeling, innovatie en arbeidsmarkt zijn ook mobiliteit, wonen en zorg en energietransitie belangrijke thema’s. Daarnaast krijgt de lobby bij provincie, Rijk en Europa veel aandacht. Het voorstel is innovatief omdat raadsleden nadrukkelijker en in een eerder stadium bij regionale vraagstukken worden betrokken.
Wat gaan we doen? Lees alles in de ToekomstKrant.
Lees DE ACHTERHOEK WERKT DOOR (voorstel voor de nieuwe samenwerking; korte versie).
Lees meer over het proces.

Regio Achterhoek
Regio Achterhoek, opgericht in 1975, is een samenwerkingsverband van de zeven gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Oost Gelre en Winterswijk op basis van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr).
Ga naar de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek.
Regio Achterhoek: voert de regie op de algehele samenwerking en zorgt ervoor dat de Achterhoek Agenda 2030, de jaarplannen en bijbehorende investeringsagenda worden opgesteld en uitgevoerd. Ze adviseert Board en Raad over de lobby en subsidies en levert hiervoor ook capaciteit.
Lees meer over doel en werkwijze van Regio Achterhoek.

Achterhoek 2020
Regio Achterhoek is in 2011 nauw gaan samenwerken met ondernemers en maatschappelijke organisaties om de gevolgen van de bevolkingskrimp* in goede banen te leiden en een economisch sterke en aantrekkelijke regio te blijven. Dit gebeurde onder de vlag van Achterhoek2020. Provincie Gelderland en het Rijk onderschrijven en steunen de samenwerking in de Achterhoek.
* 11% bevolkingsdaling en 3% huishoudendaling tot 2040; 21% daling van de instroom basisonderwijs tot 2030Sluiten

Achterhoekdag – Videoverslagen thematafels

De derde Achterhoekdag heeft plaatsgevonden op 1-11-2018. De Thematafels hebben weer stappen gezet op het gebied van ambitie, visie en projecten. Van elke bijeenkomst is er een kort videoverslag gemaakt. Thematafel Circulaire economie en Energietransitie  Thematafel Mobiliteit en Bereikbaarheid  Thematafel …