Agenda

Geen aankomende evenementen
Ga naar agenda

Europa

Landsdelen: Europese regio’s
Europa kent regio’s op de schaal van landsdelen. Overijssel en Gelderland vormen samen Landsdeel Oost. Zij gaan op landsdeelniveau meer met elkaar samen te werken, omdat dit grote voordelen biedt. Er is een Innovatieprofiel voor Oost-Nederland opgesteld (focus Smart Industry), op basis waarvan Overijssel en Gelderland een gezamenlijke Europese subsidieaanvraag voorbereiden.
Zes hoogleraren uit beide provincies gaan de kracht van Oost Nederland in beeld te brengen. Er komt een themabijeenkomst in de regio voor geïnteresseerden. Hieruit komen de grote opgaven voor Oost-Nederland naar voren, die beide provinciesinbrengren in de MIRT-meerjarenplanning.

Recent is de Duitslandstrategie door beide provincies in procedure gebracht bij de Staten. De provincies zetten vooral in op het bouwen aan duurzame relaties. Jaarlijks organiseert Regio Achterhoek het tweedaags bezoek aan de Open Days van het Comite van de Europese Regio’s. Hieraan neemt een delegatie van ondernemers en bestuurders en maatschappelijke organisaties deel.

Euregio
De Achterhoek is vertegenwoordigd in de EUREGIO, het samenwerkingsverband van grensregio’s in Oost-Nederland. De EUREGIO wil de samenwerking tussen Nederland en Duitsland vereenvoudigen. Alles wat zij doet, heeft in feite maar één doel: de deelregio’s te laten samengroeien tot een geïntegreerde regio die grenzenloos sterk is. Ze is als sinds 1958 actief in de opbouw en de versterking van de structuren en de grensoverschrijdende samenwerking in het Nederlands-Duitse grensgebied. De basis daarvoor is het grensoverschrijdende verbond van 129 Duitse en Nederlandse steden, gemeenten en (Land-)Kreise. In Nederland maken Regio Achterhoek en Regio Twente, de gemeenten Ommen en Hardenberg en de gemeente Coevorden (Drenthe) deel uit van het EUREGIO-gebied.

Projecten
Er is een onderzoek gestart naar de economische profilering van de Euregio. Samen met de nationale agenda Grensoverschrijdende Samenwerking Economie en Arbeid, die in het najaar van 2016 werd gepresenteerd, geeft dit nieuwe kansen om intensiever samen te werken met Regio Twente.

Euregioraad
In de Euregioraad zijn twaalf zetels voor de Achterhoek gereserveerd. Er zijn drie ‘Arbeitsgruppen’ (adviescommissies) voor de Euregioraad: Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie en Arbeidsmarkt en Mozer (Maatschappelijke Ontwikkeling.) Achterhoekse vakportefeuillehouders nemen deel in deze commissies. Daarnaast zijn leden benoemd in de Euregioraad en is de heer van Beem lid van het dagelijks bestuur. Alle leden die in de Euregio vertegenwoordigd zijn namens de Achterhoek, bespreken in de commissie Grens de grensoverschrijdende aangelegenheden.

Commissie Grens
De Commissie Grens Regio Achterhoek is samengesteld uit de Achterhoekse afgevaardigden in de Euregioraad en de Arbeitsgruppen (commissie) van de in Gronau zetelende Euregio. De Commissie Grens functioneert als platform waar de vergaderingen van de Euregio worden voorbereid. De commissie volgt ook andere ontwikkelingen op het vlak van grensoverschrijdende samenwerking en moedigt zo nodig zelf nieuwe ontwikkelingen aan.

De gemeenten Oude-IJsselstreek en Montferland zijn tevens lid van de Euregio Rijn-Waal. Om goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen aldaar, zijn de vertegenwoordigers van deze gemeentes in de gremia van de Euregio Rijn-Waal ook in onze Commissie Grens vertegenwoordigd.@RegioAchterhoek

Regio Achterhoek op Youtube