Agenda

Geen aankomende evenementen
Ga naar agenda

Duitsland

Grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland
In Duitsland liggen veel kansen voor de Achterhoek  op het vlak van arbeidsmarkt, zorg en onderwijs. De grens vormt hiervoor een flinke barrière. Dit blijkt onder andere uit de Atlas-Achterhoek-Borken van het ministerie van BZK uit 2012.

Duitse taal en diploma-erkenning
Belangrijkste voorwaarde voor grensoverschrijdende samenwerking is het spreken van de buurtaal. De Regio voert een stevige lobby voor het bevorderen van Duits onderwijs op de basisscholen, vmbo en mbo. Het pilot-INTERREG IV-project Buurtaal JongLeren Kotten-Oeding heeft een vervolg gekregen in INTERREG V. Het vervolgproject Spreek je Buurtaal (samen met Regio Twente) heeft een looptijd van vier jaar en bedient 33 basisscholen aan weerskanten van de grens. Ook is er een INTERREG-subsidie aangevraagd voor het project Leren Zonder Grenzen (mbo), gericht op wederzijdse doel diploma-erkenning.

Samenwerking Achterhoek-Borken
Kreis Borken en de Achterhoek werken continu samen. Dit krijgt vooral bottom-up gestalte. Van december 2014 tot juni 2017 was een projectleider/ontgrenzer aangesteld bij Regio Achterhoek. Zijn werkzaamheden bestonden uit pionieren en relevante contacten en netwerken ontdekken en opbouwen in de grensstreek. In 2015-2016 werkte de ontgrenzer aan een Euregionaal Zorgnetwerk, voerde in de Achterhoek campagne voor de Westfälische Hochschule Bocholt  en zorgde voor de opbouw van een bedrijvennetwerk Achterhoek-Borken: ‘Grenzeloos Zakendoen’. Ook de onderlinge bereikbaarheid van de grensregio’s was punt van aandacht. Op basis van deze ervaringen komt er een vervolg.
Naast de formele structuren (commissie Grens Achterhoek en Euregioraad) is ook de Regiegroep Grens Achterhoek actief. Samen met de gemeentelijke Duitslandcoördinatoren en de provincie Gelderland is een ambitiedocument opgesteld.

OVERIGE PROJECTEN
Unlock

Het INTERREG V-project ‘Unlock’ faciliteert het Euregionaal arbeidsmarktbeleid, door onder meer het realiseren van een Grenzinfopunkt in Gronau. Kleine projecten, gericht op het wegnemen van belemmeringen krijgen ondersteuning.
Langs de grens van Groningen tot Maastricht komen vijf Grenszinfopunkten voor grensoverschrijdende advisering aan bedrijven. De gemeenten Oude IJsselstreek, Aalten, Bocholt en Winterswijk/ Vreden bereiden een voorstel voor om op lokaal niveau een grensinformatiepunt op te richten.
Op de portal startpunt Grensarbeid staat informatie voor werkzoekenden die over de grens willen werken.

Sectorplan
In 2015 is een grensoverschrijdend sectorplan (looptijd tot 2018) ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken. Grensarbeid is in de Achterhoek onderdeel van het integrale sectorplan Achterhoek Nieuw Werk. Wanneer voor een inwoner uit de Achterhoek een vacature in Duitsland in zicht komt, kan om- en bijscholing via het Sectorplan Achterhoek worden gerealiseerd.

Meer weten?
Neem contact op met procesmanager Externe betrekkingen Joke Emaus, (0314) 32 12 14.@RegioAchterhoek

Regio Achterhoek op Youtube

Sluiten

Achterhoekdag – Videoverslagen thematafels

De derde Achterhoekdag heeft plaatsgevonden op 1-11-2018. De Thematafels hebben weer stappen gezet op het gebied van ambitie, visie en projecten. Van elke bijeenkomst is er een kort videoverslag gemaakt. Thematafel Circulaire economie en Energietransitie  Thematafel Mobiliteit en Bereikbaarheid  Thematafel …