Agenda

Geen aankomende evenementen
Ga naar agenda

Duitsland

Grensoverschrijdende samenwerking met Duitlsand
In Duitsland liggen veel kansen voor de Achterhoek  op het vlak van arbeidsmarkt, zorg en onderwijs. De grens vormt hiervoor een flinke barrière. Dit blijkt onder andere uit de Atlas-Achterhoek-Borken van het ministerie van BZK uit 2012.

Duitse taal
Belangrijkste voorwaarde voor grensoverschrijdende samenwerking is het spreken van de buurtaal. De Regio voert een stevige lobby voor het bevorderen van Duits onderwijs op de basisscholen, vmbo en mbo. Het pilot-INTERREG IV-project Buurtaal JongLeren Kotten-Oeding krijgt een vervolg in INTERREG V. Het vervolgproject Spreek je Buurtaal (samen met Regio Twente) heeft een looptijd van vier jaar en bedient veertig basisscholen aan weerskanten van de grens. ook is er een INTERREG-subsidie aangevraagd voor het project Leren Zonder Grenzen (vmbo).

Samenwerking Achterhoek-Borken
Kreis Borken en de Achterhoek werken continu samen. Dit krijgt vooral bottom-up gestalte. Sinds december 2014 is een projectleider/ontgrenzer aangesteld bij Regio Achterhoek. Zijn werkzaamheden bestaan uit pionieren en relevante contacten en netwerken ontdekken en opbouwen in de grensstreek. In 2015-2016 werkt de ontgrenzer aan een Euregionaal Zorgnetwerk, voert in de Achterhoek campagne voor de Westfälische Hochschule Bocholt  en zorgt voor de opbouw van een bedrijvennetwerk Achterhoek-Borken: ‘Grenzeloos Zakendoen’. Ook de onderlinge bereikbaarheid van de grensregio’s is punt van aandacht.

Unlock
Het INTERREG V-project ‘Unlock’ faciliteert het Euregionaal arbeidsmarktbeleid, door onder meer het realiseren van een Grenzinfopunkt in Gronau. Kleine projecten, gericht op het wegnemen van belemmeringen krijgen ondersteuning.
Langs de grens van Groningen tot Maastricht komen vijf Grenszinfopunkten voor grensoverschrijdende advisering aan bedrijven. De gemeenten Oude IJsselstreek, Aalten, Bocholt en Winterswijk/ Vreden bereiden een voorstel voor om op lokaal niveau een grensinformatiepunt op te richten.
Op de portal startpunt Grensarbeid staat informatie voor werkzoekenden die over de grens willen werken.

Sectorplan
In 2015 is een grensoverschrijdend sectorplan ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken. Grensarbeid is in de Achterhoek onderdeel van het integrale sectorplan Achterhoek Nieuw Werk. Wanneer voor een inwoner uit de Achterhoek een vacature in Duitsland in zicht komt, kan om- en bijscholing via het Sectorplan Achterhoek worden gerealiseerd.

Meer weten?
Neem contact op met procesmanager Externe betrekkingen Joke Emaus, (0314) 32 12 14.@RegioAchterhoek

Regio Achterhoek op Youtube