Agenda

Geen aankomende evenementen
Ga naar agenda

Grenzenloos sterk

De grens vormt nog steeds een onzichtbare barrière. Regio Achterhoek zet zich op verschillende manier in om de grens op te heffen en grenzenloos sterk te worden. Dit in het besef dat onze Duitse buurland een enorm potentieel aan banen herbergt. Kreis Borken en natuurlijk ook Regio Twente zijn belangrijke samenwerkingspartners voor de Achterhoek. Zij staan voor dezelfde uitdagingen en problemen en vragen daarvoor aandacht van provinciale besturen en het Rijk. Gezamenlijk optrekken zorgt voor een sterkere uitgangspositie. Ook is de Achterhoek vertegenwoordigd in de EUREGIO, het samenwerkingsverband van grensregio’s in Oost-Nederland.

Lees meer over samenwerken met Duitsland/ Kreis Borken en over  de Achterhoek in de EUREGIO.

Achterhoek en Twente
De Achterhoek en Twente trekken onder leiding van het ministerie van BZK samen op bij het vullen van de economische agenda voor de grensregio’s. Belangrijkste zaken die de Achterhoek wil bereiken in Den Haag zijn structurele financiering van onderwijs in de Duitse taal en continuering van de Grenzinfopunkten na afloop van de INTERREG V-projecten.
Lees hier ook over in ook  de Samenwerkingsagenda Achterhoek-Rijk.

Meer informatie?
Neem contact op met procesmanager Externe betrekkingen Joke Emaus, (0314) 32 12 14.@RegioAchterhoek

Regio Achterhoek op Youtube