Agenda

Geen aankomende evenementen
Ga naar agenda

Grenzenloos sterk

De grens vormt nog steeds een onzichtbare barrière. Regio Achterhoek zet zich op verschillende manier in om de grens op te heffen en grenzenloos sterk te worden. Dit in het besef dat onze Duitse buurland een enorm potentieel aan banen herbergt. Kreis Borken en natuurlijk ook Regio Twente zijn belangrijke samenwerkingspartners voor de Achterhoek. Zij staan voor dezelfde uitdagingen en problemen en vragen daarvoor aandacht van provinciale besturen en het Rijk. Gezamenlijk optrekken zorgt voor een sterkere uitgangspositie.
Lees meer over samenwerken met Duitsland/ Kreis Borken en over de Achterhoek in de EUREGIO.

Achterhoek en Twente
De Achterhoek en Twente trekken samen op bij het vullen van de economische agenda voor de grensregio’s. Belangrijkste zaken die de Achterhoek wil bereiken in Den Haag zijn structurele financiering van onderwijs in de Duitse taal, diploma-erkenning, grensoverschrijdende bereikbaarheid en continuering van de Grenzinfopunkten na afloop van de INTERREG V-projecten.
Lees hier ook over in ook  de Samenwerkingsagenda Achterhoek-Rijk.

Meer informatie?
Neem contact op met procesmanager Externe betrekkingen Joke Emaus, (0314) 32 12 14.Sluiten

Achterhoekdag – Videoverslagen thematafels

De derde Achterhoekdag heeft plaatsgevonden op 1-11-2018. De Thematafels hebben weer stappen gezet op het gebied van ambitie, visie en projecten. Van elke bijeenkomst is er een kort videoverslag gemaakt. Thematafel Circulaire economie en Energietransitie  Thematafel Mobiliteit en Bereikbaarheid  Thematafel …