Over de grens: Samen sterk

Regio Achterhoek zet zich op verschillende manier in om de grens op te heffen, in het besef dat onze Duitse  buurland een enorm potentieel aan banen herbergt. Kreis Borken en natuurlijk ook Regio Twente zijn belangrijke samenwerkingspartners voor de Achterhoek. Zij staan voor dezelfde uitdagingen en problemen en vragen daarvoor aandacht van provinciale besturen of het Rijk. Gezamenlijk optrekken binnen de Euregio zorgt voor een sterkere uitgangspositie. Ook is de Achterhoek vertegenwoordigd in de Euregio, het samenwerkingsverband van grensregio’s.

Lees meer over samenwerken met Twente, samenwerken met Duitsland/ Kreis Borken, en over de Achterhoek in de EUREGIO.@RegioAchterhoek

Regio Achterhoek op Youtube

Sluiten

Nieuwe samenwerking Achterhoek van start

De Achterhoek intensiveert de samenwerking tussen overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Doel is een krachtige regio die snel en besluitvaardig samenwerkt om de Achterhoek (economisch) sterk te houden. Dat gebeurt aan de hand van de Agenda2030. Die is in de maak. De voorlopige naam van de samenwerking is Achterhoek2030.