Over de grens: Samen sterk

Regio Achterhoek zet zich op verschillende manier in om de grens op te heffen, in het besef dat onze Duitse  buurland een enorm potentieel aan banen herbergt. Kreis Borken en natuurlijk ook Regio Twente zijn belangrijke samenwerkingspartners voor de Achterhoek. Zij staan voor dezelfde uitdagingen en problemen en vragen daarvoor aandacht van provinciale besturen of het Rijk. Gezamenlijk optrekken binnen de Euregio zorgt voor een sterkere uitgangspositie. Ook is de Achterhoek vertegenwoordigd in de Euregio, het samenwerkingsverband van grensregio’s.

Lees meer over samenwerken met Twente, samenwerken met Duitsland/ Kreis Borken, en over de Achterhoek in de EUREGIO.Sluiten

Achterhoekdag – Videoverslagen thematafels

De derde Achterhoekdag heeft plaatsgevonden op 1-11-2018. De Thematafels hebben weer stappen gezet op het gebied van ambitie, visie en projecten. Van elke bijeenkomst is er een kort videoverslag gemaakt. Thematafel Circulaire economie en Energietransitie  Thematafel Mobiliteit en Bereikbaarheid  Thematafel …