Missie & opdracht

Regio Achterhoek is een samenwerkingsverband van zeven Achterhoekse gemeentes. Onze bijdrage voor de Achterhoek met zijn 289.000 inwoners, is het aangaan van uitdagingen op regionale schaal. Wij kijken over de gemeentelijke grenzen heen naar de belangen van de regio als geheel en dragen hiervoor verantwoordelijkheid.

Missie & opdracht
Regio Achterhoek zet zich samen met ondernemers en maatschappelijke organisaties in voor een economisch sterke en aantrekkelijke regio die slim inspeelt op actuele maatschappelijk-economische uitdagingen, zoals de gevolgen van de demografische ontwikkelingen. Een krachtige en vruchtbare bestuurlijke samenwerking in de Achterhoek is daarvoor gewenst. De Achterhoekse partners voeren hiervoor een gezamenlijke regionale agenda uit. De Achterhoek Board is de motor die deze samenwerking initieert en kracht geeft. Regio Achterhoek heeft daarin een regisseursrol: zorgen voor de gezamenlijk gedragen inhoud en deze vertalen naar zichtbare acties. Daarnaast zijn ook lobby, grensoverschrijdende samenwerking in Euregioverband en subsidiewerving  kerntaken van de Regio. De Achterhoek Raad en Achterhoek Board zijn verantwoordelijk voor de inhoud en de Thematafels voeren uit (via programmaregisseurs van de Regio).

Bestuurlijke samenwerking
Belangrijke opgaven die zich de komende jaren zullen aandienen zijn de bevolkingsontwikkeling (minder inwoners, ontgroening, vergrijzing), de economische ontwikkeling, de ontwikkeling van de woningmarkt, de bereikbaarheid van de regio en de duurzaamheidsopgave. Deze opgaven vragen een gezamenlijke, regionale aanpak en dan niet van de overheid alleen, maar samen met het bedrijfsleven, de maatschappelijke organisaties en onze inwoners. Onze leidraad hiervoor wordt de Agenda2030, die in de maak is en eind 2018 wordt afgerond. Zo bouwen wij aan SmartHub Achterhoek met ‘De Toekomst in de Maak’.

Lees meer over organisatie:
Bestuur
Medewerkers
Financiën

@RegioAchterhoek

Regio Achterhoek op Youtube

Sluiten

Achterhoekdag – Videoverslagen thematafels

De derde Achterhoekdag heeft plaatsgevonden op 1-11-2018. De Thematafels hebben weer stappen gezet op het gebied van ambitie, visie en projecten. Van elke bijeenkomst is er een kort videoverslag gemaakt. Thematafel Circulaire economie en Energietransitie  Thematafel Mobiliteit en Bereikbaarheid  Thematafel …