Financiën

Verordeningen
De volgende controleverordeningen zijn sinds begin 2007 van kracht:

2017
Voor 2017 is de financiële cyclus gestart. Het eerste document, dat het algemeen bestuur heeft vastgesteld is de Programmabegroting 2017.

2016
Voor 2016 is de financiële cyclus nog niet volledig doorlopen. De stukken die al beschikbaar zijn kunt u hieronder raadplegen.

2015
Voor 2015 is de gehele financiële cyclus doorlopen.

@RegioAchterhoek

Regio Achterhoek op Youtube