Financiën

Verordeningen
De volgende controleverordeningen zijn van kracht:


2018
Voor 2018 is de financiële cyclus gestart. Het eerste document dat het algemeen bestuur heeft vastgesteld, is de
Programma- en financiële begroting 2018-2021.


2017
Voor 2017 is de financiële cyclus nog niet volledig doorlopen. De stukken die al beschikbaar zijn kunt u hieronder raadplegen.


2016
Voor 2016 is de gehele financiële cyclus doorlopen.

@RegioAchterhoek

Regio Achterhoek op Youtube