Bestuur

Regio Achterhoek heeft een algemeen bestuur (AB) bestaande uit zeven collegeleden, één uit elke deelnemende gemeente, en een onafhankelijk voorzitter. Het AB kiest uit zijn midden het dagelijks bestuur (DB) bestaande uit drie leden, de voorzitter inbegrepen.

  • Het AB is het formele bestuursorgaan in het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen en vervult via het DB ook de rol van werkgever van de organisatie Regio Achterhoek;
  • Het AB volgt namens de gemeenten de samenwerking in het kader van de Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020, signaleert nieuwe ontwikkelingen en doet zo nodig voorstellen voor bijsturing via een afvaardiging in de Stuurgroep Achterhoek 2020;
  • Het AB bewaakt de afstemming van activiteiten en voortgang binnen de portefeuillehoudersoverleggen.

Algemeen bestuur
De leden van het AB zijn (met plek op bovenstaande foto):

  • Onafhankelijk voorzitter, vacant
Gemeente Bestuurslid
Aalten De heer G.J.M. (Gerard) Nijland (staand, 2e v.l.)
Berkelland Mevrouw M.H.H. (Marijke) van Haaren (zittend, 2e v.r.)
Bronckhorst De heer A.A.L.M. (Arno) Spekschoor (zittend, links)
Doetinchem De heer P.C. (Peter) Drenth (staand, midden)
Oost Gelre Mevrouw A.H. (Annette) Bronsvoort (staand, rechts)
Oude IJsselstreek De heer L.G. (Bert) Kuster (staand, 2e v.r.)
Winterswijk De heer H.J.G. (Rik) Gommers

Dagelijks bestuur

Gemeente Bestuurslid
Doetinchem vacant
Bronckhorst De heer A.A.L.M. (Arno) Spekschoor (vice-voorzitter)
Winterswijk De heer R. Gommers

Ook op de foto, staand links: mevrouw S. (Saar) Veneman, secretaris-directeur a.i. Regio Achterhoek.

Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek

Contactpersoon: Wilma Stortelder, tel. +31 314 32 12 42 | +31 6 23 85 50 14

Ga naar het overzicht met vergaderdata, -agenda’s en -verslagen van het AB

@RegioAchterhoek

Regio Achterhoek op Youtube