Agenda

Geen aankomende evenementen
Ga naar agenda

Staand vlnr: Bestuursleden Henk Hengeveld (vervanger van Bert Kuster), Gerard Nijland, Arno Spekschoor, Joris Bengevoord en regiosecretaris a.i. Saar Veneman. Zittend vlnr: Bestuursleden Annette Bronsvoort, Mark Boumans (vz), Peter Drenth en Marijke van Haaren.

Bestuur

Regio Achterhoek heeft een algemeen bestuur (AB) bestaande uit zeven collegeleden, één uit elke deelnemende gemeente, en een onafhankelijk voorzitter. Het AB kiest uit zijn midden het dagelijks bestuur (DB) bestaande uit drie leden, de voorzitter inbegrepen.

  • Het AB is het formele bestuursorgaan in het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen en vervult via het DB ook de rol van werkgever van de organisatie Regio Achterhoek;
  • Het AB volgt namens de gemeenten de samenwerking in het kader van de Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020, signaleert nieuwe ontwikkelingen en doet zo nodig voorstellen voor bijsturing via een afvaardiging in de Stuurgroep Achterhoek 2020;
  • Het AB bewaakt de afstemming van activiteiten en voortgang binnen de portefeuillehoudersoverleggen.

Algemeen bestuur

  • Onafhankelijk voorzitter: De heer M. (Mark) Boumans
Gemeente Bestuurslid
Aalten De heer G.J.M. (Gerard) Nijland
Berkelland Mevrouw M.H.H. (Marijke) van Haaren
Bronckhorst De heer A.A.L.M. (Arno) Spekschoor, vicevoorzitter
Doetinchem De heer P.C. (Peter) Drenth
Oost Gelre Mevrouw A.H. (Annette) Bronsvoort
Oude IJsselstreek De heer L.G. (Bert) Kuster
Winterswijk De heer B.J.J. (Joris) Bengevoord

Dagelijks bestuur

Gemeente Bestuurslid
Doetinchem De heer M. (Mark) Boumans (voorzitter)
Bronckhorst De heer A.A.L.M. (Arno) Spekschoor (vicevoorzitter)
Winterswijk De heer B.J.J. (Joris) Bengevoord

Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek

Contactpersoon: Wilma Stortelder, tel. +31 314 32 12 42 | +31 6 23 85 50 14

Ga naar het overzicht met vergaderdata, -agenda’s en -verslagen van het AB

@RegioAchterhoek

Regio Achterhoek op Youtube

Error type: "Forbidden". Error message: "The calling IP address 2a01:7c8:aabf:5a1::1 does not match the IP restrictions configured on the API key. Please use the API Console to update your key restrictions." Domain: "usageLimits". Reason: "ipRefererBlocked".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id PLYXyXgpxnvWRKJYeYE8rL0kkXiPz9jbjC belongs to a playlist. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.