Bij de woorden ‘toonaangevend’, ‘innovatief’ en ‘SmartHub’ denk je misschien niet meteen aan de Achterhoek. Toch gelden ze wel degelijk voor die regio. Waarom jij dat niet wist? Omdat ook ‘bescheidenheid’ een term is die bij de Achterhoek past. Maar even serieus: de Achterhoek is rijk aan succesvolle bedrijven met internationale allure. Voordat de term Smart Industry überhaupt bestond, zat het al in de genen van Achterhoekse ondernemers. Samen met overheden en onderwijsinstellingen zetten zij zich in om baanbrekende product- en procesinnovaties te realiseren. En met succes!
Onder de naam SmartHub Achterhoek hebben de verschillende Smart Industry-bedrijven hun krachten gebundeld. Door samen op te trekken, kunnen zij hun vooraanstaande positie verder uitbouwen.

What’s in it for you?
Ook voor jou als jong talent biedt SmartHub Achterhoek veel voordelen:
Als je in de Achterhoek stage loopt of afstudeert, kun je via het speciale Talent Program andere jongeren ontmoeten. Wissel ervaringen uit en leer van best practices bij andere Smart Industry-bedrijven. Of drink gewoon samen een biertje, dat kan natuurlijk ook.
De SmartHub Academy organiseert masterclasses, workshops en seminars. Ook voor jonge talenten!
Een aantal bedrijven heeft gezamenlijke projecten opgezet. Binnen zo’n Innovatiehub voer je als student een uitdagende stage- of afstudeeropdracht uit. Je werkt daarbij veel samen met andere studenten. Ook profiteer je van de uitstekende begeleiding van een hubmanager, die onder andere zorgt voor een goede afstemming met je opleiding. Je kunt bij deze hubmanager terecht met al je vragen, ideeën en wensen.

Kijk ook op www.smarthub.nl

 

Sluiten

Achterhoekdag – Videoverslagen thematafels

De derde Achterhoekdag heeft plaatsgevonden op 1-11-2018. De Thematafels hebben weer stappen gezet op het gebied van ambitie, visie en projecten. Van elke bijeenkomst is er een kort videoverslag gemaakt. Thematafel Circulaire economie en Energietransitie  Thematafel Mobiliteit en Bereikbaarheid  Thematafel …